[2019-01-11] Uppdatering av information gällande restsituationen av Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg

Uppdatering av information gällande restsituationen av Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg

Läkemedelsverket har beviljat dispens 2018-12-28 för försäljning av två batcher med gammal bipacksedel (godkänd 2017-08-16) i förpackning av Dolcontin 5 mg, depottabletter, 100 st. Detta innebär att restsituation fortfarande råder. Efter kontakt med tillverkaren Pfizer förväntas stabil tillgång först i slutet av mars 2019. De begränsade volymer som finns tillgängliga hos grossist just nu förväntas ta slut inom en månad.
Det finns fortfarande inga utbytbara alternativ till Dolcontin 5 mg och 10 mg, restsituationen innefattar samtliga förpackningsstorlekar på marknaden.
Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att undvika nyinsättningar av Dolcontin 5mg i dospåsarna tills efter v13. Detta eftersom restsituation fortfarande råder.
Situationen är oförändrad gällande Dolcontin 10 mg. Alla förpackningsstorlekar är restnoterade till v13.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-01-11

 


[2019-01-11] Gabapentin Actavis, kapsel, hård 100 mg restnoterar

Gabapentin Actavis, kapsel, hård 100 mg restnoterar;

Gabapentin Actavis 100 mg restnoterar och beräknas åter finnas tillgänglig vecka 4 2019. Läkemedlet har inte något generiskt utbytbart alternativ. Gabapentin Actavis 100 mg ingår i Svensk Dos dispenserbara sortiment och det har nu tagit slut. Farmaceuter arbetar med att kontakta förskrivare, för ett eventuellt byte till Gabapentin Takeda, som innehåller samma verksamma ämne i samma styrka. Efter ett godkännande från förskrivaren kommer Gabapentin Actavis 100 mg att tillfälligt bytas ut till Gabapentin Takeda 100 mg i dospåsarna, under tiden som restnoteringen pågår. Därefter kommer Gabapentin Actavis 100 mg åter att finnas i dospåsarna.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-01-11

 


[2018-12-13] Högkostnadsskyddet höjs

Höjning av högkostnadsskyddet 2019

Från och med 2019-01-01 så kommer högkostnadstaket för förmånsberättigade läkemedel att öka från 2250 kr till 2300 kr. Anledningen till detta är att kostnadstaket beräknas utifrån prisbasbeloppet, enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner.

De patienter/kunder som uppnått frikort under 2018 behåller sitt frikort fram till att deras period tagit slut, varefter de börjar på den nya högkostnadstrappan. För övriga patienter kommer högkostnadsskyddet automatiskt anpassa sig till det nya högkostnadstaket vid årsskiftet.

Källa: E-hälsomyndigheten

 

Svensk Dos

Uppsala 2018-12-13 


[2018-12-12] ISO-certifiering

ISO-certifiering

Svensk Dos har under november haft recertifiering av ISO 14001:2015 (Miljöledningssystem), med förnyat certifikat som resultat. Samtidigt genomfördes nycertifiering för ISO 9001:2015 (Kvalitetsledningssystem), även detta med mycket bra resultat. 

Våra ISO-certifikat kan du ladda ner här: 

Svensk Dos certifikat ISO 14001:2015

Svensk Dos certifikat ISO 9001:2015

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-12-12