[2017-10-31] Information till dig som har Naltrexone 50 mg i dina dospåsar.

[2017-10-31] Information till dig som har Naltrexone 50 mg i dina dospåsar.

Naltrexone POA Pharma 50 mg kommer att avregistreras 2017-11-01. För dig som doskund innebär det att du inte längre kommer att få detta läkemedel i dina dospåsar. För hemsjukvård och särskilda boenden kommer läkemedlet att bytas ut till originalförpackning Naltrexon Vitaflo 50 mg, som enligt Läkemedelsverket är ett likvärdigt och utbytbart läkemedel. Naltrexon Vitaflo 50 mg går inte att lägga i dospåsarna pga. att tabletterna är fuktkänsliga.

Originalförpackningar av Naltrexon Vitaflo 50 mg går att beställa från oss för utleverans tillsammans med dina dosrullar. Det går även att hämta ut läkemedlet som originalförpackning på ett lokalt apotek.

 

För dig som hämtar dina läkemedel hos apoteksombud, kommer vi att kontakta din läkare som får ta ett beslut.


[2017-10-16] Restnoterade läkemedel åter på marknaden

Lasix Retard 30 mg och Levaxin 25 mkg finns åter tillgängliga på marknaden och ingår nu i det dispenserbara sortimentet igen. Svensk Dos kommer löpande att registrera tillbaka halv tablett Levaxin 50 mkg, till hel tablett Levaxin 25 mkg. Gällande Lasix Retard 30 mg får förskrivare återinsätta läkemedlet för de patienter där det fortfarande är aktuellt.


[2017-09-29] Sortimentsförändring Trombyl

Trombyl, tablett 75 mg och 160 mg har bytts ut till Acetylsalicylsyra Teva, tablett 75 mg och Acetylsalicylsyra Teva, tablett 160 mg i sortimentet. Observera att utseendet av tabletterna har förändrats. Den karakteristiska tabletten Trombyl, tablett 75 mg kommer inte längre dosdispenseras, istället är tabletten vit och oval. Detta till förmån för en längre hållbarhet vid förvaring i vår produktion.