[2017-05-22] Dossortimentsförändring - Sobril 10 mg

Sobril 10 mg kommer inte längre att dosdispenseras. Detta berör patienter som har Sobril 10 mg förskrivet med ej substitution. Dosapoteket kontaktar löpande förskrivare, som behöver ta ett beslut om läkemedlet kan bytas ut mot Oxascand eller om ordinationen ska ändras till stående originalförpackning. Kontakta vår Kundtjänst om ni har några frågor.


[2017-05-16] Förändringar i dosdispenserat sortiment

Oralovite tablett är borttagen från det dispenserbara sortimentet tillsvidare, pga. upprepade långvariga restsituationer. Oralovite kan endast ordineras som stående helförpackning.

Hiprex, tablett 1 g, finns åter i det dispenserbara sortimentet. Förskrivare kan återinsätta Hiprex i dospåsarna genom att ordinera på nytt i pascal.


Den 27 februari tar Svensk Dos över ansvaret för Norra sjukvårdsregionen

Överföringen av dosinformation från Apoteket AB till Svensk Dos har gått enligt plan. Från och med måndagen den 27 februari tar Svensk Dos över ansvaret för dosförpackade läkemedel till Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Landstinget Västernorrland. Första produktionsdag är måndagen den 27 februari och då gäller även ny stopptid som är kl. 12.00. Stopptiden är densamma för både dosdispensering samt för beställning av helförpackningar. För patienterna märks inte bytet av dosleverantör förrän onsdagen 1 mars då de första ordinarie leveranserna sker. Måndag och tisdag 27-28 februari kommer det fortfarande vara Apoteket AB som levererar de beställningar som togs emot veckan innan. Undantaget är akutordinationer som kommer till Svensk Dos under måndagen vilka levereras på tisdagen.


Information till vården: Dosreceptet är inte längre giltig recepthandling

Sedan januari 2017 är dosreceptet inte längre en giltig recepthandling. Utskriften som sådan blir kvar men kommer under 2017 redigeras av e-Hälsomyndigheten så att de delar som inte längre är tillämpbara försvinner, till exempel rubriken dosrecept och signeringsfälten. I ett andra steg längre fram kommer själva utformningen att ändras mer utförligt.

Kontakta kundtjänst vid frågor.
Malin Andersson, Läkemedelsansvarig