Den 27 februari tar Svensk Dos över ansvaret för Norra sjukvårdsregionen

Överföringen av dosinformation från Apoteket AB till Svensk Dos har gått enligt plan. Från och med måndagen den 27 februari tar Svensk Dos över ansvaret för dosförpackade läkemedel till Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Landstinget Västernorrland. Första produktionsdag är måndagen den 27 februari och då gäller även ny stopptid som är kl. 12.00. Stopptiden är densamma för både dosdispensering samt för beställning av helförpackningar. För patienterna märks inte bytet av dosleverantör förrän onsdagen 1 mars då de första ordinarie leveranserna sker. Måndag och tisdag 27-28 februari kommer det fortfarande vara Apoteket AB som levererar de beställningar som togs emot veckan innan. Undantaget är akutordinationer som kommer till Svensk Dos under måndagen vilka levereras på tisdagen.


Information till vården: Dosreceptet är inte längre giltig recepthandling

Sedan januari 2017 är dosreceptet inte längre en giltig recepthandling. Utskriften som sådan blir kvar men kommer under 2017 redigeras av e-Hälsomyndigheten så att de delar som inte längre är tillämpbara försvinner, till exempel rubriken dosrecept och signeringsfälten. I ett andra steg längre fram kommer själva utformningen att ändras mer utförligt.

Kontakta kundtjänst vid frågor.
Malin Andersson, Läkemedelsansvarig


OBS! Ändring av dispensering av läkemedel vars giltighet går ut under en dispenseringsperiod.

Läkemedelsverket har ändrat sina riktlinjer när det gäller dispensering av läkemedel i dospåsar vars giltighet går ut under en dispenseringsperiod. Detta medför att från och med 1 december 2016 får läkemedel inte dispenseras för en hel period (vanligtvis två veckor) om giltigheten på receptet upphör under perioden. Alla receptförskrivna läkemedel har en maximal giltighet på ett år. Hittills har läkemedel dispenserats i dosrullens hela längd om ordinationen varit giltig vid dosrullens produktionstillfälle, under förutsättning att ordination inte haft något specifikt utsättningsdatum. Ändringen kommer medföra att läkemedel endast dispenseras i dospåsarna till och med det datum då giltigheten på varje ordination går ut.

Vi vill med denna information be dig som vårdkontakt till dospatienter att vara extra uppmärksam på meddelanden om läkemedel vars giltighet håller på att gå ut. Meddelande om kort giltighet levereras med övrig information gällande vårdtagarnas läkemedel som skickas med dosrullarna från Svensk Dos. Ordinationer med kort giltighet måste förlängas för att inte riskera att läkemedel bara dispenseras för delar av dosrullarna.

Sprid gärna informationen till kollegor och medarbetare samt uppmana förskrivare att så snart de har möjlighet gå in och förnya ordinationer som håller på att gå ut i giltighet om den fortsatt ska gälla.

Hälsningar Svensk Dos


Kronans Apotek i Skåne utlämningsställen för Svensk Dos

Vi kan från och med denna höst erbjuda nya utlämningsställen i Skåne. Det är alla Kronans Apotek i Skåne som nu har nu möjlighet att lämna ut försändelser från Svensk Dos. De nya utlämningsställena kompletterar de redan befintliga utlämningsställena. Alla Kronans Apotek som är utlämningsställen åt Svensk Dos hittas under flik ”Utlämningsställen” och är de är även upplagda i ordinationsverktyget Pascal.

Vid frågor; kontakta vår kundtjänst på 018-413 74 20.