[2018-02-23] Indragning av Alvedon 665 mg

Indragning av Alvedon 665 mg

 

Svenska Läkemedelsverket har uppmärksammat svårigheter att behandla överdosering av Alvedon 665 mg, tablett med modifierad frisättning. Till följd av detta har Europeiska kommissionen nu fattat beslut om att dra tillbaka läkemedlet från marknaden den 1 juni 2018. Läkemedlet kommer alltså enbart finnas tillgängligt fram till den 31 maj 2018.

Vi uppmanar alla förskrivare att snarast se över samtliga ordinationer på Alvedon 665 mg och överväga alternativ behandling, exempelvis Alvedon 500 mg.

Efter den 1 juni 2018 kommer Alvedon 665 mg inte att kunna hämtas ut på apotek. Har du som patient ett aktuellt recept på detta läkemedel, kommer du att behöva kontakta din läkare för ny ordination.

Övriga paracetamol-läkemedel, däribland Alvedon 500 mg, kommer finnas tillgängliga som tidigare och berörs inte av indragningen.

På Läkemedelsverkets hemsida finns ytterligare information om bakgrunden till ärendet, samt information till patienter respektive vårdpersonal.

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Alvedon-665-mg-dras-tillbaka-fran-marknaden-den-1-juni-2018/

 

 

 


[2018-02-23] Dosrullehållare - nu i vårt sortiment!

Svensk Dos – Dosrullehållare

Se mer information i broschyren nedan:

Svensk Dos - dosrullehållare.pdf