[2017-10-16] Restnoterade läkemedel åter på marknaden

Lasix Retard 30 mg och Levaxin 25 mkg finns åter tillgängliga på marknaden och ingår nu i det dispenserbara sortimentet igen. Svensk Dos kommer löpande att registrera tillbaka halv tablett Levaxin 50 mkg, till hel tablett Levaxin 25 mkg. Gällande Lasix Retard 30 mg får förskrivare återinsätta läkemedlet för de patienter där det fortfarande är aktuellt.