[2017-10-31] Information till dig som har Naltrexone 50 mg i dina dospåsar.

[2017-10-31] Information till dig som har Naltrexone 50 mg i dina dospåsar.

Naltrexone POA Pharma 50 mg kommer att avregistreras 2017-11-01. För dig som doskund innebär det att du inte längre kommer att få detta läkemedel i dina dospåsar. För hemsjukvård och särskilda boenden kommer läkemedlet att bytas ut till originalförpackning Naltrexon Vitaflo 50 mg, som enligt Läkemedelsverket är ett likvärdigt och utbytbart läkemedel. Naltrexon Vitaflo 50 mg går inte att lägga i dospåsarna pga. att tabletterna är fuktkänsliga.

Originalförpackningar av Naltrexon Vitaflo 50 mg går att beställa från oss för utleverans tillsammans med dina dosrullar. Det går även att hämta ut läkemedlet som originalförpackning på ett lokalt apotek.

 

För dig som hämtar dina läkemedel hos apoteksombud, kommer vi att kontakta din läkare som får ta ett beslut.