[2018-08-10] Lehydan, tablett 100 mg åter tillgänglig på marknaden

Lehydan, tablett 100 mg åter tillgänglig på marknaden

 

Efter en tids restnotering är Lehydan, tablett 100 mg, åter tillgänglig på marknaden och kan förskrivas för dosdispensering.

Patienter som har fått läkemedlet omregistrerat till motsvarande dos 25 mg, kommer att få läkemedlet tillbakaregistrerat till 100 mg.

Svensk Dos

Uppsala 2018-08-10