[2018-05-23] Rikslicensen för Alimemazin APL 20 mg återkallas den 31 juli 2018

Rikslicensen för Alimemazin APL 20 mg återkallas den 31 juli 2018

 

Alimemazin APL, kapsel 20 mg, är en lagerberedning som innehar en rikslicens. Det är ett tillstånd, för försäljning av icke godkända apotekstillverkade läkemedel, utfärdat av Läkemedelsverket.

I Sverige finns nu ett godkänt läkemedel innehållande samma aktiva substans; Alimemazin Evolan kapsel 20 mg. På grund av detta har Läkemedelsverket beslutat att återkalla rikslicensen för Alimemazin APL, den 31 juli 2018.

Båda läkemedlen kommer parallellt att finnas i Svensk Dos sortiment under en begränsad tid. Svensk Dos uppmanar till kontakt med förskrivare, för ett byte till det godkända läkemedlet Alimemazin Evolan 20 mg i dospåsarna.

Den 31 juli försvinner Alimemazin APL ur Svensk Dos dispenserbara sortiment, istället finns Alimemazin Evolan kapsel 20 mg att förskriva i dospåsarna.

Svensk Dos

2018-05-23