[2018-12-06] Nytillkommen restsituation för Dolcontin, depottablett 5 mg samt 10 mg

Nytillkommen restsituation för Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg 

Det har tyvärr uppkommit en ny restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Dolcontin, depottablett i styrkorna 5 mg och 10 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt tidigast april 2019. Restsituationen beror, enligt tillverkaren Pfizer, på ökad efterfrågan då 100-burken utgått från marknaden.  

Det finns inget utbytbart alternativ som kan ersätta Dolcontin 5 mg eller 10 mg. Restnoteringen innefattar samtliga förpackningsstorlekar på marknaden. 

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek. Svensk Dos tillhandahåller för närvarande endast Dolcontin i styrkan 30 mg, för dosdispensering. Observera att depottabletterna inte är delbara. 

När Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg åter finns tillgängliga på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlen i dospåsarna. 

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-12-06