[2019-01-11] Uppdatering av information gällande restsituationen av Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg

Uppdatering av information gällande restsituationen av Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg

Läkemedelsverket har beviljat dispens 2018-12-28 för försäljning av två batcher med gammal bipacksedel (godkänd 2017-08-16) i förpackning av Dolcontin 5 mg, depottabletter, 100 st. Detta innebär att restsituation fortfarande råder. Efter kontakt med tillverkaren Pfizer förväntas stabil tillgång först i slutet av mars 2019. De begränsade volymer som finns tillgängliga hos grossist just nu förväntas ta slut inom en månad.
Det finns fortfarande inga utbytbara alternativ till Dolcontin 5 mg och 10 mg, restsituationen innefattar samtliga förpackningsstorlekar på marknaden.
Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att undvika nyinsättningar av Dolcontin 5mg i dospåsarna tills efter v13. Detta eftersom restsituation fortfarande råder.
Situationen är oförändrad gällande Dolcontin 10 mg. Alla förpackningsstorlekar är restnoterade till v13.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-01-11