[2019-02-01] Hiprex tablett 1 g restnoterar

Hiprex tablett 1 g restnoterar

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Hiprex tablett 1 g. Läkemedlet förväntas enligt tillverkaren finnas tillgänglig först i mitten av april 2019. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och det finns inga utbytbara alternativ.
Det närmaste alternativet som finns är Hiprex, oralt pulver i 1 g. Eftersom oralt pulver inte går att dosdispensera måste den förskrivas som helförpackning utanför dosrullen.
Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Hiprex tablett 1 g i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.
När Hiprex tablett 1 g åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-01-31