OBS! Ändring av dispensering av läkemedel vars giltighet går ut under en dispenseringsperiod.

Läkemedelsverket har ändrat sina riktlinjer när det gäller dispensering av läkemedel i dospåsar vars giltighet går ut under en dispenseringsperiod. Detta medför att från och med 1 december 2016 får läkemedel inte dispenseras för en hel period (vanligtvis två veckor) om giltigheten på receptet upphör under perioden. Alla receptförskrivna läkemedel har en maximal giltighet på ett år. Hittills har läkemedel dispenserats i dosrullens hela längd om ordinationen varit giltig vid dosrullens produktionstillfälle, under förutsättning att ordination inte haft något specifikt utsättningsdatum. Ändringen kommer medföra att läkemedel endast dispenseras i dospåsarna till och med det datum då giltigheten på varje ordination går ut.

Vi vill med denna information be dig som vårdkontakt till dospatienter att vara extra uppmärksam på meddelanden om läkemedel vars giltighet håller på att gå ut. Meddelande om kort giltighet levereras med övrig information gällande vårdtagarnas läkemedel som skickas med dosrullarna från Svensk Dos. Ordinationer med kort giltighet måste förlängas för att inte riskera att läkemedel bara dispenseras för delar av dosrullarna.

Sprid gärna informationen till kollegor och medarbetare samt uppmana förskrivare att så snart de har möjlighet gå in och förnya ordinationer som håller på att gå ut i giltighet om den fortsatt ska gälla.

Hälsningar Svensk Dos