Information till vården: Dosreceptet är inte längre giltig recepthandling

Sedan januari 2017 är dosreceptet inte längre en giltig recepthandling. Utskriften som sådan blir kvar men kommer under 2017 redigeras av e-Hälsomyndigheten så att de delar som inte längre är tillämpbara försvinner, till exempel rubriken dosrecept och signeringsfälten. I ett andra steg längre fram kommer själva utformningen att ändras mer utförligt.

Kontakta kundtjänst vid frågor.
Malin Andersson, Läkemedelsansvarig