Den 27 februari tar Svensk Dos över ansvaret för Norra sjukvårdsregionen

Överföringen av dosinformation från Apoteket AB till Svensk Dos har gått enligt plan. Från och med måndagen den 27 februari tar Svensk Dos över ansvaret för dosförpackade läkemedel till Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Landstinget Västernorrland. Första produktionsdag är måndagen den 27 februari och då gäller även ny stopptid som är kl. 12.00. Stopptiden är densamma för både dosdispensering samt för beställning av helförpackningar. För patienterna märks inte bytet av dosleverantör förrän onsdagen 1 mars då de första ordinarie leveranserna sker. Måndag och tisdag 27-28 februari kommer det fortfarande vara Apoteket AB som levererar de beställningar som togs emot veckan innan. Undantaget är akutordinationer som kommer till Svensk Dos under måndagen vilka levereras på tisdagen.