[2017-05-16] Förändringar i dosdispenserat sortiment

Oralovite tablett är borttagen från det dispenserbara sortimentet tillsvidare, pga. upprepade långvariga restsituationer. Oralovite kan endast ordineras som stående helförpackning.

Hiprex, tablett 1 g, finns åter i det dispenserbara sortimentet. Förskrivare kan återinsätta Hiprex i dospåsarna genom att ordinera på nytt i pascal.