[2017-05-22] Dossortimentsförändring - Sobril 10 mg

Sobril 10 mg kommer inte längre att dosdispenseras. Detta berör patienter som har Sobril 10 mg förskrivet med ej substitution. Dosapoteket kontaktar löpande förskrivare, som behöver ta ett beslut om läkemedlet kan bytas ut mot Oxascand eller om ordinationen ska ändras till stående originalförpackning. Kontakta vår Kundtjänst om ni har några frågor.