[2018-07-09] Uppdatering, Indragning av Valsartan Actavis, samtliga styrkor

Uppdatering gällande Valsartan

Valsartan Krka har fått beviljat brytningstillstånd. Det innebär att läkemedlet kan förvaras utanför sin originalförpackning och därmed läggas i dospåsarna.

Från och med idag 180709 kommer de patienter som tidigare haft Valsartan Actavis i dospåsarna nu att få Valsartan Krka. Dessa två läkemedel är generiskt utbytbara med varandra, dvs. Läkemedelsverket har bedömt att de är likvärdiga.

De patienter som redan fått sitt recept omgjort till originalförpackning har möjlighet att höra av sig till sin förskrivare och få det återinsatt i dospåsarna. Anledningen till att dosapoteket inte gör detta är att vi har expedierat originalförpackning för 3 månaders förbrukning och vill inte riskera dubbelmedicinering.

Svensk Dos

Uppsala 2018-07-09

 

Indragning av Valsartan Actavis, samtliga styrkor

Ett flertal läkemedel innehållande valsartan, däribland Valsartan Actavis, dras in från marknaden. Detta berör patienter som har Valsartan Actavis förskrivet i sina dospåsar. Vissa läkemedel innehållande valsartan berörs dock inte av indragningen, men de är fuktkänsliga, ska förvaras i originalförpackningen och får därmed inte läggas i dospåsarna.

Svensk Dos har därför registrerat om samtliga recept på Valsartan Actavis i dospåsarna, till recept på originalförpackning. Berörda kunder kommer att, tillsammans med dospåsarna, få en originalförpackning av valsartan levererad. Fortsättningsvis går det därefter bra att hämta ut läkemedlet på lokalt apotek alternativt beställa det från dosapoteket.

Svensk Dos

 

Uppsala 2018-07-06