[2018-07-19] Pregabalin narkotikaklassas

Pregabalin narkotikaklassas

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att läkemedelssubstansen pregabalin ska klassas som narkotika. Detta träder i kraft den 24 juli 2018.

Läkemedelsverket räknar med att tillgängligheten för de patienter som har ett medicinskt behov av pregabalin inte kommer att påverkas.

Mer information om vad klassificeringen innebär finns att läsa på läkemedelsverkets hemsida, https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Pregabalin-narkotikaklassas/.

Svensk Dos

Uppsala 2018-07-19