[2018-10-08] Ytterligare styrka av Furix Retard restnoterad

Ytterligare styrka av Furix Retard restnoterad

Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Furix Retard, depotkapsel, hård 60 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt i mitten av december 2018.

Furix Retard finns i det dispenserbara sortimentet och för närvarande finns det inget direkt utbytbart alternativ på marknaden. Vi uppmanar förskrivare att snarast se över samtliga förskrivningar av Furix Retard 60 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Lasix Retard 60 mg innehåller samma verksamma ämne, i samma mängd och i samma beredningsform, som Furix Retard och finns tillgängligt i det dispenserbara sortimentet. Anledningen till att de båda läkemedlen inte är utbytbara är enligt Läkemedelsverket avsaknad av studier som visar att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga.

När Furix Retard 60 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos

Uppsala 2018-10-08