Verksamhet

Om Svensk Dos

Svensk Dos har samlat all dosverksamhet till Apoteket Oden i Fyrislund, Uppsala. Apoteket Oden är en dosfabrik som utöver förpackning av dosläkemedel bedriver distanshandel med läkemedel. Den senare är för att kunna leverera alla läkemedel till de dospatienter som Svensk Dos svarar för. 

Medarbetarna vid Svensk Dos är apotekare och receptarier samt maskinoperatörer.

Dosläkemedel

Dosläkemedel innebär att alla mediciner som ska tas vid ett och samma tillfälle, till exempel måndag morgon, paketeras tillsammans i en så kallad dospåse. Alla läkemedel går inte att packa i dospåsar. Dessa levereras därför i sin originalförpackning tillsammans med dospåsarna. En leverans dospåsar räcker vanligtvis i två veckor.