Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Restsituation för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg Takeda Pharma

Vi vill meddela att det tyvärr har uppstått en restsituation från tillverkaren för Furix Retard, depotkapsel, hård 30 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen först i mitten av februari 2018.

Vi dispenserar Furix Retard till våra dospatienter och för närvarande finns det inget direkt utbytbart alternativ på marknaden till detta läkemedel. Lasix Retard 30 mg finns tillgängligt och innehåller samma aktiva substans som Furix Retard, Furosemid, i samma mängd och i samma beredningsform. Anledningen till att de båda läkemedlen inte är utbytbara är enligt Läkemedelsverket avsaknad av studier som visar att de är bioekvivalenta/terapeutiskt likvärdiga.

Restnoteringen av Furix Retard påverkar dosdispenseringen till ett stort antal patienter. Vi uppmanar alla förskrivare att snarast ändra ordinationen till annat läkemedel alternativt registrera om ordinationen till helförpackning för berörda dospatienter. Vid omregistrering av Furix Retard till helförpackning måste det dock tas i beaktande att läkemedlet kan komma att bli svårt att tillhandahålla hos Dosapoteket samt vid de lokala apoteken.

När läkemedlet åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta ursprunglig ordination.

Svensk Dos
2018-01-10


Aktuell sortimentslista

Sortimentslista 2018-01

Sortimentslista 2018-01 med ATC-kod


 

Historiska sortimentslistor

Sortimentslista 2017-12

Sortimentslista 2017-12 med ATC-kod

Sortimentslista 2017-11

Sortimentslista 2017-11 med ATC-kod

Sortimentslista 2017-10

Sortimentslista 2017-10 med ATC-kod 

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se