Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


 

Aktuell sortimentslista

Sortimentslista 2019-03

Sortimentslista 2019-03 med ATC-kod

  

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 mars 2019

Klicka här för att läsa mer

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-03-04

   

Gabapentin Actavis, kapsel, hård 100 mg, åter tillgänglig på marknaden

Gabapentin Actavis, kapsel 100 mg finns åter tillgänglig på marknaden. De patienter som fick Gabapentin Actavis tillfälligt utbytt till Gabapentin Takeda av sin förskrivare, kommer åter att få Gabapentin Actavis, kapsel 100 mg, i sina dospåsar. Svensk Dos arbetar med att registrera tillbaka recepten till ursprunglig förskrivning, enligt överenskommelse med ansvarig förskrivare. Eftersom information gått ut till förskrivare om att detta endast var ett tillfälligt byte av läkemedel, kommer ingen information om tillbaka-registrering gå ut tillsammans med dosrullarna.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-02-04

 

Hiprex tablett 1 g restnoterar

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Hiprex tablett 1 g. Läkemedlet förväntas enligt tillverkaren finnas tillgänglig först i mitten av april 2019. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och det finns inga utbytbara alternativ.

Det närmaste alternativet som finns är Hiprex, oralt pulver i 1 g. Eftersom oralt pulver inte går att dosdispensera måste den förskrivas som helförpackning utanför dosrullen.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Hiprex tablett 1 g i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

När Hiprex tablett 1 g åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-01-31

 

Uppdatering av information gällande restsituationen av Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg

Läkemedelsverket har beviljat dispens 2018-12-28 för försäljning av två batcher med gammal bipacksedel (godkänd 2017-08-16) i förpackning av Dolcontin 5 mg, depottabletter, 100 st. Detta innebär att restsituation fortfarande råder. Efter kontakt med tillverkaren Pfizer förväntas stabil tillgång först i slutet av mars 2019. De begränsade volymer som finns tillgängliga hos grossist just nu förväntas ta slut inom en månad.
Det finns fortfarande inga utbytbara alternativ till Dolcontin 5 mg och 10 mg, restsituationen innefattar samtliga förpackningsstorlekar på marknaden.
Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att undvika nyinsättningar av Dolcontin 5mg i dospåsarna tills efter v13. Detta eftersom restsituation fortfarande råder.
Situationen är oförändrad gällande Dolcontin 10 mg. Alla förpackningsstorlekar är restnoterade till v13.

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-01-11

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 januari 2019

Klicka här för att läsa mer 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-01-07

 

Sortimentsbyte till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 500 mg

Till följd av restnoteringen på Levetiracetam Actavis i styrkan 250 mg, väljer vi att även byta Levetiracetam Actavis i styrkan 500 mg till Levetiracetam 1A Farma 500 mg. Dessa läkemedel är ej generiskt utbytbara och därför uppmanar vi förskrivare att se över förskrivningar av Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 500 mg i dospåsarna och, om möjligt, ändra till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 500 mg. Sortimentsbytet görs för att underlätta vid eventuella framtida restsituationer, där byte av styrka kan behövas.

Båda fabrikaten av Levetiracetam 500 mg kommer att finnas parallellt i sortimentet en tid framåt.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-11-29

 

Restsituation för Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB 

Det har uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen efter årsskiftet.

Det finns inget utbytbart alternativ som kan ersätta Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB och samtliga förpackningsstorlekar är restnoterade på marknaden. Restsituationen beror, enligt tillverkaren, på produktionsproblem.

Vi har ett begränsat lager kvar och uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB i dospåsarna och, om möjligt, ändra till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 250 mg eller Keppra, filmdragerad tablett 250 mg Paranova Läkemedel AB. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

När Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-11-15

  

 


Historiska sortimentslistor

Sortimentslista 2019-02

Sortimentslista 2019-02 med ATC-kod

Sortimentslista 2019-01

Sortimentslista 2019-01 med ATC-kod 

 

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se