Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Pregabalin narkotikaklassas

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att läkemedelssubstansen pregabalin ska klassas som narkotika. Detta träder i kraft den 24 juli 2018.

Läkemedelsverket räknar med att tillgängligheten för de patienter som har ett medicinskt behov av pregabalin inte kommer att påverkas.

Mer information om vad klassificeringen innebär finns att läsa på läkemedelsverkets hemsida, https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Pregabalin-narkotikaklassas/.

Svensk Dos

Uppsala 2018-07-19

 

Behandlingsrekommendation av folsyra

Flertalet läkemedelstillverkare väljer att avregistrera läkemedel innehållande folsyra 5 mg. Orsaken är förändrade behandlingsrekommendationer av substansen. Underhållsbehandling vid folatbrist är 1 tablett á 1 mg dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående brist.  Vänligen se över aktuella förskrivningar på folsyra 5 mg till dospatienter. Överväg, om möjligt, att förskriva folsyra i styrkan 1 mg istället.

Svensk Dos

2018-06-07

 

 


Aktuell sortimentslista

Sortimentslista 2018-09

Sortimentslista 2018-09 med ATC-kod

 

Historiska sortimentslistor

Sortimentslista 2018-08

Sortimentslista 2018-08 med ATC-kod

Sortimentslista 2018-07

Sortimentslista 2018-07 med ATC-kod

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se