Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


Indragning av Alvedon 665 mg

Svenska Läkemedelsverket har uppmärksammat svårigheter att behandla överdosering av Alvedon 665 mg, tablett med modifierad frisättning. Till följd av detta har Europeiska kommissionen nu fattat beslut om att dra tillbaka läkemedlet från marknaden den 1 juni 2018. Läkemedlet kommer alltså enbart finnas tillgängligt fram till den 31 maj 2018.

Vi uppmanar alla förskrivare att snarast se över samtliga ordinationer på Alvedon 665 mg och överväga alternativ behandling, exempelvis Alvedon 500 mg.

Efter den 1 juni 2018 kommer Alvedon 665 mg inte att kunna hämtas ut på apotek. Har du som patient ett aktuellt recept på detta läkemedel, kommer du att behöva kontakta din läkare för ny ordination.

Övriga paracetamol-läkemedel, däribland Alvedon 500 mg, kommer finnas tillgängliga som tidigare och berörs inte av indragningen.

På Läkemedelsverkets hemsida finns ytterligare information om bakgrunden till ärendet, samt information till patienter respektive vårdpersonal.

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Alvedon-665-mg-dras-tillbaka-fran-marknaden-den-1-juni-2018/

Svensk Dos
2018-02-23

 


Aktuell sortimentslista

Sortimentslista 2018-04

Sortimentslista 2018-04 med ATC-kod

 

Historiska sortimentslistor

Sortimentslista 2018-03

Sortimentslista 2018-03 med ATC-kod

Sortimentslista 2018-02

Sortimentslista 2018-02 med ATC-kod

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se