Aktuellt sortiment

Denna sida innehåller information som i första hand vänder sig till vården. Om du som privatperson vill ha rådgivning eller undrar över något rörande dina läkemedel kan du ringa vår kundtjänst. Där finns alltid en farmaceut på plats som kan hjälpa dig. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Du hittar även mycket information på fass.se.


 

Nytillkommen restsituation för Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg 

Det har tyvärr uppkommit en ny restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Dolcontin, depottablett i styrkorna 5 mg och 10 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt tidigast april 2019. Restsituationen beror, enligt tillverkaren Pfizer, på ökad efterfrågan då 100-burken utgått från marknaden.

Det finns inget utbytbart alternativ som kan ersätta Dolcontin 5 mg eller 10 mg. Restnoteringen innefattar samtliga förpackningsstorlekar på marknaden.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek. Svensk Dos tillhandahåller för närvarande endast Dolcontin i styrkan 30 mg, för dosdispensering. Observera att depottabletterna inte är delbara.

När Dolcontin, depottablett 5 mg och 10 mg åter finns tillgängliga på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlen i dospåsarna.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-12-06

 

Sortimentsbyte till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 500 mg

Till följd av restnoteringen på Levetiracetam Actavis i styrkan 250 mg, väljer vi att även byta Levetiracetam Actavis i styrkan 500 mg till Levetiracetam 1A Farma 500 mg. Dessa läkemedel är ej generiskt utbytbara och därför uppmanar vi förskrivare att se över förskrivningar av Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 500 mg i dospåsarna och, om möjligt, ändra till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 500 mg. Sortimentsbytet görs för att underlätta vid eventuella framtida restsituationer, där byte av styrka kan behövas.

Båda fabrikaten av Levetiracetam 500 mg kommer att finnas parallellt i sortimentet en tid framåt.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-11-29

 

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 december

Klicka här för att läsa mer.

Observera att Duroferon 100 mg Fe2+, 100 tabletter, som vi dispenserar i dospåsar, utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är en dos+sjukhusförpackning. Varan är inte utbytbar.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-11-19

 

 

Restsituation för Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB 

Det har uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen efter årsskiftet.

Det finns inget utbytbart alternativ som kan ersätta Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB och samtliga förpackningsstorlekar är restnoterade på marknaden. Restsituationen beror, enligt tillverkaren, på produktionsproblem.

Vi har ett begränsat lager kvar och uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB i dospåsarna och, om möjligt, ändra till Levetiracetam 1A Farma, filmdragerad tablett 250 mg eller Keppra, filmdragerad tablett 250 mg Paranova Läkemedel AB. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

När Levetiracetam Actavis, filmdragerad tablett 250 mg Teva Sweden AB åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB

Uppsala 2018-11-15

 

 

 


Aktuell sortimentslista

Sortimentslista 2018-12

Sortimentslista 2018-12 med ATC-kod

 

Historiska sortimentslistor

Sortimentslista 2018-11

Sortimentslista 2018-11 med ATC-kod

Sortimentslista 2018-10

Sortimentlista 2018-10 med ATC-kod

Sortimentslista 2018-09

Sortimentslista 2018-09 med ATC-kod

 

 

Ansvarig för sidan: Svensk Dos sortimentsavdelning, sortiment@svenskdos.se