Om Svensk Dos

Företaget

Svensk Dos är en av tre aktörer på den svenska marknaden för dosdispensering till öppenvården. Svensk Dos har avtal om maskinell dosdispensering med Region Skåne, Norra Sjukvårdsregionen och Kriminalvården och levererar därmed dosförpackade läkemedel och originalförpackningar till drygt 45 000 av Sveriges dospatienter. Svensk Dos har en marknadsandel på ca 25 % vilket gör oss till landets andra största dosleverantör.

Bolaget bildades av fyra apotekare år 2011 och utförde sina första leveranser under våren 2013 när dosmarknaden omreglerades. Svensk Dos är sedan februari 2016 är ett helägt dotterbolag till finska Oriola Corporation, noterat på börsen OMX Helsinki. I koncernen ingår även systerbolagen Kronans Droghandel Apotek AB och läkemedelsdistributören Oriola AB.

Vårt apotek (”Oden”) och förpackningsanläggning ligger i Uppsala varifrån vi skickar dagliga leveranser till hela landet. Här jobbar farmaceuter, maskinoperatörer och stödfunktioner för att säkerställa en säker och pålitlig läkemedelsförsörjning.

Ledning

All personal på Svensk Dos nås via mailadress enligt formatet fornamn.efternamn@svenskdos.se

Thomas Gawell, VD, thomas.gawell@oriola.com
Tove Kärvin, Platschef
André Sjöblom, Farmacichef och Kundansvarig
Therese Kvarnström, Kvalitets- och miljöchef
Andreas Fredriksson, Logistikchef
Erik Hedin, Controller
Charlotta Bergwik, Sakkunnig
Baian Nasraldin, Läkemedelsansvarig

Styrelse

Robert Andersson, Ordinarie ledamot, Styrelseordförande (Helsingfors)
Helena Kukkonen, Ordinarie ledamot (Helsingfors)
Petter Sandström, Ordinarie ledamot (Helsingfors)