Jobba hos oss

Jobba hos oss

Svensk Dos är leverantör av dosdispenserade läkemedel och har kunder från norr till söder. Vi är därmed Sveriges enda rikstäckande dosapotek. Svensk Dos grundades 2013 av fyra apotekare från Uppsala, och är sedan 2016 en helägt dotterbolag till Oriola-KD Oy (listat på OMX Helsinki). I koncernen ingår även apotekskedjan Kronans Apotek.

Bolaget ligger i Fyrislund och har idag drygt 180 anställda varav ca 50 är farmaceuter och 125 är produktionsmedarbetare.

Svensk Dos har idag tre avtal enligt vilka bolaget levererar dosdispenserade läkemedel och originalförpackningar.

  • Region Skåne, ca 26 500 patienter.
  • Kriminalvården, ca 4 000 patienter.
  • Norra sjukvårdsregionen, ca 23 000 patienter.
  • Region Stockholm och Gotland, ca 39 000 patienter. 

Svensk Dos består av fyra avdelningar: farmaci, produktion, kundtjänst/logistik, ekonomi/HR samt stödfunktionerna kvalitet och sortiment. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Kvalitetsavdelningen består av sakkunnig och läkemedelsansvarig samt avvikelsehandläggare.

Vi har kollektivavtal med Unionen och är anslutna till Apoteksavtalet. Utöver en trevlig arbetsplats har vi bl.a. ett av branschens bästa friskvårdsbidrag.

På Svensk Dos jobbar i huvudsak leg. apotekare, leg. receptarier och maskinoperatörer.

Mejla gärna din intresseanmälan till info@svenskdos.se

 

Lediga tjänster