[2019-09-02] Restsituation Campral enterotablett

Restsituation Campral enterotablett

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Campral enterotablett 333mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i januari 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Campral enterotablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning för att patienter, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmaste dispenserbara alternativ är Naltrexon filmdragerad tablett, som även är delbar.

När Campral enterotablett 333mg tablett finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-09-02

 


[2019-08-28] Viktig information - systembyte Svensk Dos

Viktig information från Svensk Dos gällande systembyte

Informationen gäller öppenvårdskunder inom Region Skåne, Norra sjukvårdsregionen samt
Region Stockholm & Gotland.

Svensk Dos kommer att genomföra ett systembyte sista helgen i september. För att underlätta de tekniska överföringarna kommer Svensk Dos att hålla stängt måndagen den 30/9. För er innebär det att måndagen kommer att betraktas som en röd dag, dvs att Svensk Dos har stängt och att inga dosrullar produceras.
Stopptider från och med onsdag 25/9 tidigareläggs till kl.08.00.  Stopptider måndagen den 30/9 tidigareläggs till lördag 28/9 och inga akuta dosrullar produceras den 30/9.
Från den 1/10 gäller åter ordinarie stopptider.

Observera att leveranser av dosrullar sker vid ordinarie leveransdagar de berörda dagarna.

Helförpackningsbeställningar
Under perioden 2019-09-25 07:00 till 2019-10-01 07:00 kan man inte lägga beställningar på helförpackningar till patienter. När systembytet är klart, dvs 1/10 kan man åter beställa helförpackningar till dessa patienter. Akuta helförpackningar kan under perioden hämtas på lokalt apotek.

Vänligen beställ ordinarie helförpackningar i god tid innan systembytet.

Vid frågor är ni välkomna att ringa vår kundtjänst.

Vänliga hälsningar,

Svensk Dos                                                             2019-08-28

 

 


[2019-08-08] Uppdatering Klomipramin/Anafranil 10 och 25mg

Uppdatering Klomipramin/Anafranil 10 och 25mg

Efter en lång restsituation så kan Svensk Dos nu meddela att Anafranil 10 mg och 25 mg åter finns tillgängliga för beställning. Det finns därmed möjlighet att förskriva Anafranil 10 mg och 25 mg i dospåsarna igen. Förskrivare uppmanas att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna, enligt tidigare publicering.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-08-08

 


[2019-06-11] Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 24-33

Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 24-33

Med anledning av begränsade personella resurser under sommaren kommer ändringar på boendenivå, exempelvis registring av nya boenden, ändrade stopptider för befintliga boenden samt uppdelning av befintliga boenden i flera enheter, endast kunna genomföras i akuta undantagsfall.

Från och med vecka 34 är det åter möjligt att utföra dessa ändringar. Då vi inte har möjlighet att bevaka dessa önskemål under sommaren för senare åtgärd ber vi er återkomma till oss med önskemål om ändringar v 34 eller senare.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-06-11