[2020-05-26] Ismo 10 mg åter på marknaden

Ismo 10 mg åter på marknaden

Läkemedlet Ismo 10 mg finns nu åter på marknaden efter en restsituation. Svensk Dos har tagit in läkemedlet i dossortimentet igen och det finns tillgängligt för förskrivning.

Svensk Dos AB
2020-05-26


[2020-05-25] Restsituation Furix, tablett 500 mg

Restsituation Furix, tablett 500 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på Furix, tablett 500 mg. Läkemedlet förväntas finnas tillgängligt igen i slutet av juni 2020. Det finns inget direkt utbytbart alternativ.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Furix, tablett 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tablettformulering innehållande furosemid, i styrkorna 20 mg och 40 mg. Se även sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

När Furix, tablett 500 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-05-25


[2020-05-19] Fenemal Meda tabletter -Permanent upphörande av tillhandahållande

Fenemal Meda tabletter -Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren Meda/Mylan kommer att sluta tillhandahålla läkemedlet Fenemal i tablettform, i samtliga styrkor. Med befintligt lager och nuvarande förbrukning beräknas lagret att räcka till i sensommar/höst 2020.

Svensk Dos har Fenemal Meda 15 mg och 50 mg i dossortimentet. Det finns inget direkt utbytbart alternativ till Fenemal. Svensk Dos uppmanar därför till förskrivning av annat antiepileptikum i dospåsarna. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-05-19