[2019-07-15] Uppdatering gällande Restsituation Lithionit

Uppdatering gällande Restsituation Lithionit 15/7

Svensk Dos har idag 15/7 säkrat leverans av en större volym med Lithionit. Restsituationen är ännu inte över, men Svensk Dos bedömer att tillräckliga volymer nu är säkrade för att täcka hela restsituationens längd. Det är därför från idag ej nödvändigt att ändra pågående ordination med Lithionit till ett licensläkemedel.

Svensk Dos kommer inte att genomföra några ordinationsförändringar från licensläkemedel tillbaka till Lithionit. De ordinationer som blivit ändrade till licensläkemedel av förskrivare behöver även ändras tillbaka till Lithionit av förskrivare, om så önskas. Tänk på att dispensen för generella licenser med Litium som Läkemedelsverket har beviljat endast är giltig tom 190830.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-07-15

 


[2019-06-11] Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 24-33

Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 24-33

Med anledning av begränsade personella resurser under sommaren kommer ändringar på boendenivå, exempelvis registring av nya boenden, ändrade stopptider för befintliga boenden samt uppdelning av befintliga boenden i flera enheter, endast kunna genomföras i akuta undantagsfall.

Från och med vecka 34 är det åter möjligt att utföra dessa ändringar. Då vi inte har möjlighet att bevaka dessa önskemål under sommaren för senare åtgärd ber vi er återkomma till oss med önskemål om ändringar v 34 eller senare.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-06-11

 


[2019-05-24] Restsituation av Hiprex tablett 1g avslutad

Restsituation av Hiprex tablett 1g avslutad

Efter en nästan 4 månader lång restsituation så kan Svensk Dos nu meddela att Hiprex tablett 1g åter finns tillgänglig för beställning. Därför finns nu möjlighet för förskrivare att, vid behov, sätta in Hiprex tablett i dosrullarna igen.

Hiprex oralt pulver 1g, som Svensk Dos tidigare hänvisade till som ersättningsprodukt, är tyvärr fortfarande restnoterad, och den väntas inte åter förrän tidigast om 1 månad.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-05-24

 


[2019-05-17] Restsituation Mianserin filmdagerad tablett

Restsituation Mianserin filmdagerad tablett

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Mianserin Mylan, filmdragerad tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i slutet av juli 2019. Restsituationen omfattar alla styrkor (10mg, 30mg och 60mg) och förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mianserin filmdragerad tablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmaste dispenserbara alternativ är Mirtazapin som finns tillgänglig i styrkorna 15mg, 30mg och 45mg. Svensk Dos dispenserar även Brintellix, Duloxetine, Edronax och Venlafaxin som alla har en liknande ATC-kod som Mianserin.

När Mianserin filmdragerad tablett finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-05-17