[2019-04-17] Information gällande försenade leveranser till dospatienter

Information gällande försenade leveranser till dospatienter

Vi har tyvärr fortsatt vissa förseningar i våra leveranser. Vi beklagar det merarbete detta skapar för era verksamheter och vi tar situationen på största allvar.

En åtgärd som vidtagits är att prioritera de dosdispenserade läkemedlen då de är mest patientkritiska. Det innebär att de hela förpackningarna inte alltid levereras tillsammans med dosrullarna. Vi gör allt vi kan för att komma till rätta med detta.

Vidtagna åtgärder:
- Löpande kostnadsfria extratransporter
- Utökade arbetstider i fler skift och har infört helgarbete temporärt
- Kundtjänst informerar berörda kunder vid försening och arbetar proaktivt med att kontakta kund vid i första hand, försenade dosrullar

Vår kundtjänst finns till hands för frågor och tar era önskemål och klagomål vidare till rätt person inom Svensk Dos. Vi är tacksamma för en konstruktiv dialog.


Får vi betala dubbel leveranskostnad när paketen med dosrullar och hela förpackningar inte kommer vid samma tillfälle?
Svar: Nej, det blir endast en leveranskostnad.


Akut behov av en helförpackningsbeställning som ligger hos Svensk Dos.
Har ni akut behov av en helförpackningsbeställning som ligger hos Svensk Dos, kontakta vår kundtjänst så kan de hjälpa till att” låsa upp denna” och därefter kan ni efterfråga denna på lokalt apotek.

Kontaktuppgifter: 018 – 413 74 20, info@svenskdos.se, sjukvard@svenskdos.se.


Svensk Dos
Uppsala 2019-04-17


[2019-04-09] Restsituation Klomipramin/Anafranil 25mg

Restsituation Klomipramin/Anafranil 25mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Klomipramin/Anafranil tablett 25mg. Enligt tillverkaren, förväntas läkemedlet finnas tillgänglig tidigast i mitten av juni 2019. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och alla utbytbara alternativ, dvs Anafranil 25mg tablett i alla förpackningsstorlekar. Restsituationen omfattar även Klomipramin/Anafranil i styrkan 10mg i alla förpackningsstorlekar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Klomipramin/Anafranil 25mg dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar rad till originalförpackning för att patienten, om möjligt, ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

Närmaste dispenserbara alternativ är Anafranil Retard, depottablett 75mg som är en delbar depottablett. Svensk Dos dispenserar även Amitriptylin filmdragerad tablett i styrkorna 10mg och 25mg.

När Klomipramin/Anafranil talbett 25mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
Uppsala 2019-04-09

 


[2019-04-08] Uppdatering av information gällande restsituationerna av Dolcontin depottablett 5 mg och 10 mg samt Hiprex 1 g

Uppdatering av information gällande restsituationerna av Dolcontin depottablett 5 mg och 10 mg samt Hiprex 1 g

Efter ny kontakt med läkemedelstillverkaren Pfizer så måste vi tyvärr meddela att leveranssvårigheterna med Dolcontin depottablett fortsätter. Pfizer beräknar nu att restsituationen kommer att fortsätta i ytterligare minst 5 veckor. Detta innebär att Dolcontin depottablett 5 mg och 10 mg inte kommer att finnas tillgänglig förrän tidigast första veckan i juli. Detta gäller samtliga förmånsberättigade förpackningsstorlekar och fortfarande saknas utbytbara alternativ.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dolcontin Depottablett 5 mg och 10 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Gällande Hiprex tablett 1 g så har vi fått information från tillverkaren Meda att även denna restsituation kommer att dra ut på tiden. Nytt leveransdatum är sista veckan i april. Tyvärr har nu även Hiprex, oralt pulver i dospåse 1 g blivit restnoterad så förskrivning av denna produkt är inte längre ett rekommenderat ersättningsalternativ.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-04-08

 


[2019-03-27] Förändring av dospåse

Utformningen av de dospåsar som vi producerar till samtliga våra avtalskunder kommer att ändras.
Förändringen har sin utgångspunkt i att identifikation av en dosrulle alltid måste vara tydlig och säker så att rätt patient får rätt dosrulle. Kommande förändring består i att patientens namn kommer att tryckas med efternamn före förnamn på dospåsarna. I dagsläget trycks patientens samtliga förnamn före efternamnet och då kan konsekvensen av många och/eller långa förnamn, på grund av utrymmestekniska skäl, bli att efternamnet inte alls får plats på dospåsarna.

Förändringen kommer att slå igenom från och med den dosproduktion som har stoppdag torsdag 28/3.