[2019-12-20] Högkostnadsskyddet höjs

Höjning av högkostnadsskyddet 2020

Från och med 2020-01-01 så kommer högkostnadstaket för förmånsberättigade läkemedel att öka från 2300 kr till 2350 kr. Anledningen till detta är att kostnadstaket beräknas utifrån prisbasbeloppet, enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner.

De patienter/kunder som uppnått frikort under 2019 behåller sitt frikort fram till att deras period tagit slut, varefter de börjar på den nya högkostnadstrappan. För övriga patienter kommer högkostnadsskyddet automatiskt anpassa sig till det nya högkostnadstaket vid årsskiftet.

Källa: E-hälsomyndigheten

 

Svensk Dos

Uppsala 2019-12-20 


[2019-12-20] Restsituation Lehydan 25mg

Restsituation Lehydan 25mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Lehydan 25mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i slutet av februari 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Lehydan 25mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Lehydan 100mg, som Svensk Dos tillfälligt även dispenserar som halv tablett för att minimera negativ påverkan från denna rest. Svensk Dos dispenserar även flertalet andra epilepsiläkemedel, se respektive sortimentlista på hemsidan.

När Lehydan 25mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-12-20

 


[2019-11-27] Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg lämnar läkemedelsförmånen

Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg lämnar läkemedelsförmånen

Svensk Dos vill informera att alla förpackningar med Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg lämnar läkemedelsförmånen 1 december 2019. Det sker på företagets begäran och läkemedlet saknar utbytbara alternativ. Det innebär att läkemedlet ej subventioneras av landstingen och patienten själv betalar därmed hela kostnaden för Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg.

Svensk Dos dispenserar Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg i dospåsar och kommer fortsatt att göra det, med hänsyn till patientsäkerhet. Svensk Dos dispenserar även Glibenklamid Recip, tablett 3,5 mg som fortsatt kommer att ingå i läkemedelsförmånen enligt information från tillverkare.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-11-27

 


[2019-11-26] Läkemedlet Flunitrazepam har utgått

Läkemedlet Flunitrazepam har utgått

Läkemedelstillverkaren Mylan har meddelat att läkemedlet Flunitrazepam har utgått i alla styrkor och förpackningsstorlekar. Detta innebär i sin tur att Svensk Dos inte kommer kunna tillhandahålla detta läkemedel mer, varken i dospåsarna eller som originalförpackning på sidan om.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Flunitrazepam och ändra till alternativt läkemedel.

Närmaste dispenserbara alternativ är Nitrazepam som finns i styrkorna 5mg och 2,5mg. Svensk Dos dispenserar även Stesolid, Oxascand, Temesta och Xanor Depot.

Tyvärr har läkemedelstillverkaren Mylan informerat om detta sent och därför behövs åtgärd av förskrivare snarast.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-11-26