[2020-03-31] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2020

 

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2020

Läkemedlet Nitrazepam 5 mg, som finns i Svensk Dos dispenserbara sortiment, lämnar läkemedelsförmånen 1 april 2020. Det innebär att läkemedlet ej subventioneras av landstingen och patienten betalar därmed hela kostnaden själv.

Läkemedelstillverkaren meddelar även att Nitrazepam i samtliga styrkor och förpackningsstorlekar kommer att utgå helt från den svenska marknaden. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos dispenserar fortsatt läkemedlet, dock ej subventionerat, så länge produkten är tillgänglig med hänsyn till patientsäkerhet. För alternativ förmånsberättigad behandling hänvisar Svensk Dos till förskrivande läkare.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2020:

Klicka här för att läsa mer

 

Svensk Dos AB
2020-03-31


[2020-03-18] Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Nitrazepam, som därmed utgår inom kort.

Det omfattar samtliga styrkor och förpackningsstorlekar. Utbytbara alternativ saknas helt.

Då läkemedlet ingår i Svensk Dos dispenserbara sortiment uppmanas alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativt läkemedel i dospåsarna hänvisas till sortimentslistan på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-03-18


[2020-03-13] Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Neurontin 100 mg, kapsel, Pfizer AB (innehållande substans gabapentin). Läkemedlet beräknas tillgängligt igen i slutet av april. Direkt utbytbara alternativ till Neurontin 100 mg Pfizer AB saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Neurontin 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Svensk Dos kommer att tillhandahålla Gabapentin 1A Farma 100 mg i det dispenserbara sortimentet. Dessa två läkemedel innehåller substansen gabapentin, i samma styrka och formulering.

Svensk Dos AB
2020-03-13