[2020-11-24] Restsituation Betolvex, filmdragerad tablett 1 mg

Restsituation Betolvex, filmdragerad tablett 1 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Betolvex 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen, i mitten av januari 2021. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar inom förmånen. Även det utbytbara alternativet Betolvidon 1 mg restnoterar till slutet av december 2020.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Betolvex 1 mg samt Betolvidon 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Betolvex 1 mg alternativt Betolvidon 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-11-24


[2020-11-17] Restsituation Salazopyrin, tablett 500 mg

Restsituation Salazopyrin, tablett 500 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Salazopyrin, tablett 500 mg Pfizer AB. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-01-15. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar, även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Salazopyrin, tablett 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. 
Ett alternativ i dossortimentet kan vara Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg, som ingår i samma ATC-kod som Salazopyrin, tablett 500 mg. 

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Salazopyrin, tablett 500 mg i dossortimentet igen eftersom Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg finns att tillgå i dossortimentet.

Svensk Dos AB
2020-11-17[2020-10-26] Ny restsituation Beviplex forte

Ny restsituation Beviplex forte

 

Det har tyvärr uppstått en ny restsituation på läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen januari 2021. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Beviplex forte, filmdragerad tablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste alternativet i dossortimentet med samma ATC-kod är TrioBe, tablett Meda AB (ej förmån).

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Beviplex forte, filmdragerad tablett åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-26