[2020-04-08] Restsituation Mindiab 2,5 mg

Restsituation Mindiab 2,5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation av läkemedlet Mindiab 2,5 mg. Det beräknas finnas tillgängligt igen tidigast juni 2020. Utbytbara alternativ till Mindiab 2,5 mg saknas.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mindiab 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Svensk Dos dispenserar även Mindiab i styrkan 5 mg, vilken finns tillgänglig på marknaden. Däremot delas tabletten inte i dospåsarna, då tillverkaren Pfizer inte kan garantera halva dosen vid delning av tablett. För andra perorala diabetesmedel i sortimentet hänvisas till sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

https://svenskdos.se/sortimentslista.html

När Mindiab 2,5 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-04-08


[2020-03-18] Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Nitrazepam, som därmed utgår inom kort.

Det omfattar samtliga styrkor och förpackningsstorlekar. Utbytbara alternativ saknas helt.

Då läkemedlet ingår i Svensk Dos dispenserbara sortiment uppmanas alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativt läkemedel i dospåsarna hänvisas till sortimentslistan på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-03-18


[2020-03-13] Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Neurontin 100 mg, kapsel, Pfizer AB (innehållande substans gabapentin). Läkemedlet beräknas tillgängligt igen i slutet av april. Direkt utbytbara alternativ till Neurontin 100 mg Pfizer AB saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Neurontin 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Svensk Dos kommer att tillhandahålla Gabapentin 1A Farma 100 mg i det dispenserbara sortimentet. Dessa två läkemedel innehåller substansen gabapentin, i samma styrka och formulering.

Svensk Dos AB
2020-03-13

 


[2020-02-17] Uppdatering gällande restsituationen av Lehydan 25mg

Uppdatering gällande restsituationen av Lehydan 25mg

Tillverkaren har tyvärr meddelat att restsituationen av Lehydan 25mg kommer att dra ut på tiden.

Senaste informationen är att läkemedlet åter finns för beställning tidigast den 31 mars 2020. Svensk Dos har tillfälligt slutat att dispensera detta läkemedel pga pågående restsituation.

Läkemedlet kommer att tas in i det dispenserbara sortimentet så snart det åter finns tillgängligt för beställning.

Svensk Dos AB
2020-02-17