[2022-01-11] Lerkanidipin 10 mg tillbaka i dossortimentet

Lerkanidipin 10 mg tillbaka i dossortimentet


Läkemedlet Lerkanidipin 10 mg finns åter tillgängligt på marknaden och i Svensk Dos dispenserade sortiment. För de patienter som har läkemedlet förskrivet som stående originalförpackning, behöver en förskrivare gå in och ändra förskrivningen till dispenserbart läkemedel, om Lerkanidipin 10 mg ska levereras i dospåsarna igen.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-11


[2022-01-11] Tavegyl, tablett 1 mg tillbaka i dossortimentet

Tavegyl, tablett 1 mg tillbaka i dossortimentet

 

Läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg finns åter tillgängligt på marknaden och Svensk Dos dispenserade sortiment.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-01-11


[2021-12-28] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 januari 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 januari 2022

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-12-21-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-januari-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 januari 2022. Observera att listan även innehåller andra ärenden som prisförändringar och nya läkemedel. Den behöver filtreras på ärendetyp "utträde" för att endast få fram utträden ur läkemedelsförmånen.

Svensk Dos AB
2021-12-28


[2021-12-20] Restsituation Fenantoin RPH Pharma 100 mg

Restsituation Fenantoin RPH Pharma 100 mg

 

Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet, Fenantoin RPH Pharma 100 mg. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fenantoin RPH Pharma 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns andra läkemedel inom ATC-koden Fenytoin.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. För tillfället är det osäkert om, och i så fall när, Fenantoin RPH Pharma 100 mg kommer tillbaka på marknaden. dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-20


Underkategorier