[2020-10-13] Uppdatering Theralen tablett 5 mg- Permanent upphörande av tillhandahållande

Theralen tablett 5 mg- Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Theralen, filmdragerad tablett 5 mg. Läkemedlet utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Theralen, filmdragerad tablett 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste dispenserbara alternativ inom samma ATC-kodsgrupp är Alimemazin Evolan, kapsel, hård 20 mg. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-10-13


[2020-10-12] Restsituation Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett

Restsituation Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen mars 2021. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett 10 mg samt 20 mg, i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Fluoxetine Accord kapsel 20 mg, som ingår i samma ATC-kod som Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-12


[2020-10-12] Uppdatering restsituation Pargitan, tablett 5 mg

Uppdatering Pargitan, tablett 5 mg

Tyvärr har restnoteringen förlängts för läkemedlet Pargitan, tablett 5 mg. Tillverkaren har ingen uppgift om när läkemedlet kommer tillbaka på marknaden. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pargitan, tablett 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Svensk Dos dispenserar inget läkemedel som ingår i samma ATC-kod som Pargitan. För annat antikolinergika i dossortimentet, se senaste sortimentslistan som finns att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Pargitan, tablett 5 mg i dossortimentet igen pga. osäker tillgång. Om patient är i behov av Pargitan, tablett 5 mg krävs förskrivning av originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-12


[2020-10-02] Beviplex forte åter tillgänglig på marknaden

 

Beviplex forte åter tillgänglig på marknaden

Beviplex forte är nu åter tillgänglig och tillbaka i dossortimentet. För att Beviplex forte ska medfölja i dospåsarna krävs det att en förskrivare på nytt förskriver Beviplex forte som dosrecept.

Svensk Dos AB
2020-10-02