[2021-12-13] Högkostnadsskyddet höjs

Höjning av högkostnadsskyddet 2022

 

Från och med 2022-01-01 så kommer högkostnadstaket för förmånsberättigade läkemedel att öka från 2350 kr till 2400 kr. Anledningen till detta är att kostnadstaket beräknas utifrån prisbasbeloppet, enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner.

De patienter/kunder som uppnått frikort under 2021 behåller sitt frikort fram till att deras period tagit slut, varefter de börjar på den nya högkostnadstrappan. För övriga patienter kommer högkostnadsskyddet automatiskt anpassa sig till det nya högkostnadstaket vid årsskiftet.

Källa: E-hälsomyndigheten

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2021-12-13 


[2021-12-09] Restsituation Tavegyl, tablett 1 mg

 Restsituation Tavegyl, tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av december. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tavegyl, tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Exempel på andra antihistaminer i dossortimentet är: Cetirizin 10 mg, Desloratadin 5 mg och Loratadin 10 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Tavegyl 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-09


[2021-12-09] Restsituation Ventoline, tablett 2 mg

 Restsituation Ventoline, tablett 2 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Ventoline, tablett 2 mg. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Ventoline, tablett 2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmast tänkbara alternativ i dossortimentet: Theo-Dur depot 200 mg eller 300 mg, som ingår i samma ATC-grupp R03 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar. Ventoline finns även som oral lösning eller för inhalation, att förskriva som originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Enligt tillverkaren förväntas Ventoline, tablett 2 mg åter finnas tillgänglig 2022-02-28. Svensk Dos kommer inte att ta in Ventoline i dossortimentet igen, till följd av låg efterfrågan. Det går fortsatt bra att förskriva Ventoline som originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-09


[2021-12-02] Restsituation Levocar, depottablett 100 mg/25 mg

Restsituation Levocar, depottablett 100 mg/25 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation hos tillverkaren på läkemedlet Levocar, depottablett 100 mg/25 mg. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Levocar, depottablett 100 mg/25 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns läkemedel inom samma ATC-kod i olika styrkor och beredningsformer, tex. Madopar/Madopark.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Levocar, depottablett 100 mg/25 mg beräknas tillgängligt igen 2022-04-04. Svensk Dos kommer inte att ta in läkemedlet i dossortimentet igen pga. avsaknad av brytningstillstånd. Det går fortsättningsvis att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-12-02


Underkategorier