[2021-04-15] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-04-13-uttraden-ur-lakemedelsformanerna.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2021.

Svensk Dos AB
2021-04-15


[2021-04-12] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-03-09-begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-april.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 april 2021.

Svensk Dos AB
2021-04-12


[2021-03-10] Restsituation Beviplex forte, filmdragerad tablett

Restsituation Beviplex forte, filmdragerad tablett


Läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett är tyvärr fortfarande restnoterat. Enligt tillverkaren, förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i början på april 2021. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

För våra doskunder innebär det att Beviplex forte inte längre kommer att finnas i dospåsarna. Ordinationen kommer att ändras till stående originalförpackning.

Originalförpackning av Beviplex forte kan eventuellt finnas att hämta ut på lokalt apotek. I annat fall får läkare kontaktas för alternativ ordination.

När läkemedlet åter finns tillgängligt, behöver en läkare på nytt förskriva detta i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-03-10


[2021-02-15] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-02-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-mars-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 mars 2021.

Svensk Dos AB
2021-02-15


Underkategorier