[2021-11-22] Nozinan, tablett 5 mg utgår

Nozinan, tablett 5 mg utgår


Tillverkaren av Nozinan 5 mg har beslutat att inte längre tillhandahålla detta läkemedel och det utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas. Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nozinan 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Levomepromazine Orion, som innehåller samma verksamma ämne som Nozinan, finns i styrkorna 25 mg och 100 mg i dossortimentet.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB

2021-11-22


[2021-11-22] Beviplex Forte åter tillgängligt på marknaden originalförpackning

Beviplex Forte åter tillgängligt på marknaden


B-vitaminpreparatet Beviplex Forte finns åter tillgängligt på marknaden, efter en långvarig restsituation. Svensk Dos har dock tagit beslutet att inte ta in Beviplex Forte i dossortimentet igen. Beslutet grundar sig i återkommande restsituationer, samt att det inte finns några utbytbara alternativ att ersätta Beviplex Forte med och det finns inte heller andra förpackningsstorlekar inom förmån.

Beviplex Forte kommer fortsatt gå bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB

2021-11-22


[2021-11-16] Information inför driftsättning NLL 27-28 nov 2021

Information inför driftsättning NLL 27-28 nov 2021

Viktig information från Svensk Dos

Natten mellan lördag och söndag den 27 till 28 november 2021 tar Sverige nästa steg i införandet av Nationella läkemedelslistan (NLL).

Då genomför E-hälsomyndigheten release 21.0 vilket innebär ett planerat driftstopp mellan klockan 20.00 på lördag till cirka klockan 11.00 på söndag. Under detta så kallade servicefönster går det inte att komma åt flertalet av E-hälsomyndighetens tjänster.

För att säkerställa att vi kan genomföra måndagens produktion som planerat, även om driftstoppet drar ut på tiden, har vi på Svensk Dos tagit beslut att tidigarelägga stopp- och produktionstid för de kunder som normalt skulle ha stopptid måndag 29 november.

Det innebär att Er stopptid blir lördag den 27 november istället. Leveransdag kommer inte att påverkas utan kommer precis som vanligt.

Svensk Dos AB
2021-11-16


Underkategorier