[2020-04-08] Upphört tillhandahållande av Glucosine 625 mg

 

Upphört tillhandahållande av Glucosine 625 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Glucosine 625 mg. Läkemedlet tillhandahålls inte längre och utgår ur Svensk Dos sortiment inom kort. Utbytbara alternativ saknas helt.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Glucosine 625 mg i dospåsarna. För närvarande finns inget lämpligt alternativ i dossortimentet, utan Svensk Dos uppmanar till förskrivning av originalförpackning istället. Artrox 625 mg som finns i dossortimentet är för närvarande restnoterad.

Svensk Dos AB
2020-04-08


[2020-04-08] Restsituation Dygratyl 0,2 mg

Restsituation Dygratyl 0,2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation av läkemedlet Dygratyl 0,2 mg. I dagsläget finns inget besked för när läkemedlet väntas tillgängligt. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dygratyl 0,2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativa läkemedel i dossortimentet hänvisas till sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

https://svenskdos.se/sortimentslista.html

Svensk Dos AB
2020-04-08


[2020-04-08] Restsituation Mindiab 2,5 mg

Restsituation Mindiab 2,5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation av läkemedlet Mindiab 2,5 mg. Det beräknas finnas tillgängligt igen tidigast juni 2020. Utbytbara alternativ till Mindiab 2,5 mg saknas.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mindiab 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Svensk Dos dispenserar även Mindiab i styrkan 5 mg, vilken finns tillgänglig på marknaden. Däremot delas tabletten inte i dospåsarna, då tillverkaren Pfizer inte kan garantera halva dosen vid delning av tablett. För andra perorala diabetesmedel i sortimentet hänvisas till sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

https://svenskdos.se/sortimentslista.html

När Mindiab 2,5 mg åter finns tillgängligt på marknaden är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-04-08


[2020-03-18] Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Upphört tillhandahållande av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Nitrazepam, som därmed utgår inom kort.

Det omfattar samtliga styrkor och förpackningsstorlekar. Utbytbara alternativ saknas helt.

Då läkemedlet ingår i Svensk Dos dispenserbara sortiment uppmanas alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativt läkemedel i dospåsarna hänvisas till sortimentslistan på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-03-18