[2021-11-16] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2021

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-11-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-december-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2021.

Svensk Dos AB
2021-11-16


[2021-10-29] Dispenserade recept av Niferex 100 mg omvandlas till stående originalförpackning

Dispenserade recept av Niferex 100 mg omvandlas till stående originalförpackning


Svensk Dos kommer inte längre att tillhandahålla Niferex, enterokapsel 100 mg i dospåsarna efter den 22 november. Detta av produktionstekniska skäl, då läkemedlet saknar brytningstillstånd och inte kan förvaras i våra dosdispenseringsmaskiner.

Nuvarande recept på Niferex i dospåsarna, kommer att omvandlas till recept på originalförpackning, med ett uttag. Önskas flera uttag efter detta, behöver förskrivare kontaktas för nytt recept.

Läkemedlet kan beställas via Pascal och levereras då tillsammans med dosrullen, eller hämtas ut på valfritt apotek.

Ett alternativ till Niferex kan vara Duroferon 100 mg, som fortsatt finns i dossortimentet. Då läkemedlen inte är utbytbara behöver en förskrivare i så fall ta ställning till detta byte, samt göra förändringen i Pascal. 


Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor.

Tel: 018-413 74 20 Mail: info@svenskdos.se

Svensk Dos AB
2021-10-29


[2021-10-18] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 november 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 november 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 november 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-10-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-november-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 november 2021.

Svensk Dos AB
2021-10-18


[2021-09-21] Mindiab 2,5 och 5 mg utgår

Mindiab 2,5 och 5 mg utgår


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlen Mindiab 2,5 och 5 mg. Dessa utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ till Mindiab saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mindiab 2,5 och 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Daonil utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-21


Underkategorier