[2021-06-08] Metylskopolamin APL, 2,5 mg utgår

Metylskopolamin APL, 2,5 mg utgår


Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg slutar tillhandahållas av APL och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Egazil, depottablett 0,2 mg. Observera dock att Egazil har annan indikation än Metylskopolamin. APL tillhandahåller även extempore-läkemedlet Hyoscinhydrobromid kapsel, vilket kan förskrivas som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-06-08


[2021-06-03] Restsituation Waran tablett 2,5 mg

Restsituation Waran tablett 2,5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Waran, tablett 2,5 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-06-15.

Waran ingår inte i dossortimentet, men expedieras ofta som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. Svensk Dos har helt slut på sitt lager av Waran. Det finns inget direkt utbytbart alternativ. Warfarin Orion som innehåller samma verksamma ämne finns tillgängligt på marknaden. Patienter behöver då kontakta sjukvården för att få ett nytt recept utfärdat.

Läkemedelsverket rekommenderar att maximalt 1 månads förbrukning förskrivs av Warfarin Orion, eftersom tillgängligheten kan vara osäker då efterfrågan ökar. Apotek rekommenderas också att endast expediera för en månads förbrukning tills dess att situationen stabiliseras.

Svensk Dos AB
2021-06-03


[2021-05-18] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 juni 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 juni 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juni 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-05-12-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juni.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juni 2021.

Svensk Dos AB
2021-05-18


[2021-04-15] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-04-13-uttraden-ur-lakemedelsformanerna.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2021.

Svensk Dos AB
2021-04-15


Underkategorier