[2021-09-17] Niferex tas bort ur dossortimentet

Niferex tas bort ur dossortimentet


Svensk Dos har tagit beslutet att inte längre tillhandahålla Niferex enterokapsel 100 mg i dossortimentet. Läkemedlet saknar brytningstillstånd och kan därmed inte förvaras i dosmaskinerna. Detta gör att Niferex måste dispenseras via manuell brickläggning, vilket inte längre fungerar av produktionstekniska skäl. Dessvärre har tillverkaren av Niferex inte heller några aktuella planer på att ansöka om brytningstillstånd.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Niferex 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Duroferon 100 mg, som ingår i samma ATC-grupp, B03AA Tvåvärt järn.

Det går även bra att förskriva Niferex 100 mg som stående originalförpackning, vid sidan av dospåsarna. För att patienten aldrig ska riskera att vara utan sitt läkemedel, går det bra att kontakta oss på Svensk Dos, via meddelandefunktionen i Pascal, för tecknande av abonnemang på läkemedlet.

Förskrivare är välkomna att kontakta Svensk Dos kundtjänst för att erhålla en lista över berörda patienter.

Svensk Dos AB
2021-09-17


[2021-09-15] Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober


Suboxone 2 mg/0,5 mg och 8 mg/2 mg, 7 och 28 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 1 okt. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Deltison 50 mg, 30 tabletter utträder ur förmånerna den 15 september på företagets begäran.

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-09-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-oktober-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 oktober 2021.

Svensk Dos AB
2021-09-15


[2021-09-14] Restnotering Kalcipos-D mite 500 mg/200 IE

Restnotering Kalcipos-D mite 500 mg/200 IE


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Kalcipos-D mite. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-09-29. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Som alternativ i dossortimentet finns andra varianter av Kalcipos och Kalcipos-D. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. Svensk Dos planerar inte att ta in Kalcipos-D mite 500mg/200 IE i dossortimentet igen, då den ej är förmånsberättigad och endast en låg andel patienter har den förskriven i sina dospåsar.

Svensk Dos AB
2021-09-14


[2021-09-14] Daonil, tablett 3,5 mg avregistreras

Daonil, tablet 3,5 mg avregistreras


Tillverkaren har beslutat sig för att inte längre tillhandahålla läkemedlet Daonil 3,5 mg och avregistrering sker den 1 okt 2021. Som en följd av detta utgår läkemedlet även ur Svensk Dos sortiment vid samma tidpunkt. Direkt utbytbara alternativ till Daonil 3,5 mg saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Daonil 3,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns ett flertal alternativa diabetesmedel att välja bland, se ATC-kod A10B. Observera att även diabetesläkemedlet Mindiab utgår inom kort, så detta är inte ett alternativ att byta till.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-09-14


Underkategorier