[2020-03-13] Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Restsituation Neurontin 100 mg kapsel Pfizer AB

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Neurontin 100 mg, kapsel, Pfizer AB (innehållande substans gabapentin). Läkemedlet beräknas tillgängligt igen i slutet av april. Direkt utbytbara alternativ till Neurontin 100 mg Pfizer AB saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Neurontin 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Svensk Dos kommer att tillhandahålla Gabapentin 1A Farma 100 mg i det dispenserbara sortimentet. Dessa två läkemedel innehåller substansen gabapentin, i samma styrka och formulering.

Svensk Dos AB
2020-03-13

 


[2020-02-17] Uppdatering gällande restsituationen av Lehydan 25mg

Uppdatering gällande restsituationen av Lehydan 25mg

Tillverkaren har tyvärr meddelat att restsituationen av Lehydan 25mg kommer att dra ut på tiden.

Senaste informationen är att läkemedlet åter finns för beställning tidigast den 31 mars 2020. Svensk Dos har tillfälligt slutat att dispensera detta läkemedel pga pågående restsituation.

Läkemedlet kommer att tas in i det dispenserbara sortimentet så snart det åter finns tillgängligt för beställning.

Svensk Dos AB
2020-02-17


[2020-02-17] Restsituation Pargitan mite 2mg

Restsituation Pargitan mite 2mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Pargitan mite 2mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i mitten av april 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas. Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pargitan mite 2mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste dispenserbara alternativ är Pargitan 5mg, som Svensk Dos även dispenserar som halv tablett. Ett liknande antikolinergikum som Svensk Dos dispenserar är annars Akineton 2mg, som även är en delbar tablett. När Pargitan mite 2mg finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-02-17


[2020-01-30] Campral enterotablett 333 mg, åter tillgänglig

Campral enterotablett 333 mg, åter tillgänglig

Restsituationen för Campral, enterotablett 333 mg, är nu över och finns tillgänglig att beställa. Läkemedlet finns även åter i det dispenserbara sortimentet.

Svensk Dos kommer inte att återinsätta läkemedlet i dospåsarna för de patienter som haft det dispenserat innan restsituationen. Förskrivare ombedes därför att se över behovet att förskriva Campral, enterotablett 333 mg i dospåsarna igen.

Svensk Dos AB
2020-01-30