[2021-08-16] Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 september

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 september

Faslodex®, 250 mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 september 2021: https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-08-10-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-september.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2021.

Svensk Dos AB
2021-08-16


[2021-08-03] Långvarig restsituation Egazil, depottablett 0,2 mg

Långvarig restsituation Egazil, depottablett 0,2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Egazil, depottablett 0,2 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt tidigast i början av 2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Egazil 0,2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning. Detta för att patienter ska ha möjlighet att kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek, om lager finns tillgängligt.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Egazil, depottablett 0,2 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-08-03


[2021-07-28] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021


Plavix 75 mg, 100 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 31 augusti 2021. Generika finns kvar inom förmånerna.

Caverject Dual 10 mikrogram, 10 endossprutor utträder ur förmånerna på företagets begäran 1 augusti 2021. Inga utbytbara alternativ finns.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-07-15-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-och-31-augusti-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 aug och 31 aug 2021.

Svensk Dos AB
2021-07-28


[2021-06-16] Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-06-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juli.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2021.

Svensk Dos AB
2021-06-16


Underkategorier