[2020-11-30] Restsituation Sirdalud, tablett 2 mg

Restsituation Sirdalud, tablett 2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på licens-läkemedlet Sirdalud 2 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i februari 2021.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Sirdalud 2 mg, i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr inget likvärdigt läkemedel. Dock finns det ett annat licensläkemedel, Tizanidin tablett 2 mg, innehållande samma verksamma ämne som Sirdalud 2 mg. Det kan förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. Ny licensmotivering måste skickas in i KLAS av förskrivare.

Svensk Dos planerar inte att ta in Sirdalud 2 mg i dossortimentet igen. När licensläkemedlet åter är tillgängligt, kan det förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-11-30


[2020-11-24] Restsituation Betolvex, filmdragerad tablett 1 mg

Restsituation Betolvex, filmdragerad tablett 1 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Betolvex 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen, i mitten av januari 2021. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar inom förmånen. Även det utbytbara alternativet Betolvidon 1 mg restnoterar till slutet av december 2020.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Betolvex 1 mg samt Betolvidon 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Betolvex 1 mg alternativt Betolvidon 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-11-24


[2020-11-17] Restsituation Salazopyrin, tablett 500 mg

Restsituation Salazopyrin, tablett 500 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Salazopyrin, tablett 500 mg Pfizer AB. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-01-15. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar, även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Salazopyrin, tablett 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. 
Ett alternativ i dossortimentet kan vara Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg, som ingår i samma ATC-kod som Salazopyrin, tablett 500 mg. 

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Salazopyrin, tablett 500 mg i dossortimentet igen eftersom Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg finns att tillgå i dossortimentet.

Svensk Dos AB
2020-11-17