[2022-09-13] Restsituation Depakine Retard 500 mg

Restsituation Depakine Retard 500 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Depakine Retard, depottablett 500 mg (samma som Ergenyl Retard 500 mg). Det beräknas tillgängligt igen i slutet av november 2022. Samtliga utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast sätta ut Depakine Retard 500 mg från dospåsarna, samt ändra till alternativt läkemedel. Tyvärr restnoterar även Depakine Retard/Ergenyl Retard i styrkan 300 mg. Närmast utbytbara alternativ Absenor Depot 500 mg restnoterar även den.

Undvik byte till dessa. I dossortimentet finns flertalet andra antiepileptika att välja bland, se sortimentslistan här på hemsidan.

Ett alternativ utanför dospåsarna är Ergenyl Retard, depotgranulat i dospåse 500 mg. När Depakine Retard 500 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet, är det upp till förskrivare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-09-13


[2022-07-28] Restsituation Tavegyl, tablett 1 mg

 Restsituation Tavegyl, tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tavegyl, tablett 1 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av augusti. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tavegyl, tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Exempel på andra antihistaminer i dossortimentet är: Cetirizin 10 mg, Desloratadin 5 mg och Loratadin 10 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Tavegyl 1 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2022-07-28


[2022-07-25] Uppdatering restsituation Iktorivil, tablett 0,5 mg

Uppdatering restsituation Iktorivil, tablett 0,5 mg


Som vi tidigare meddelat har det uppstått en restsituation på läkemedlet Iktorivil 0,5 mg hos tillverkaren. Det beräknas tillgängligt i slutet av augusti 2022. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att se över förskrivningar av Iktorivil 0,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Iktorivil, tablett 2 mg restnoterar även den, så det är inte ett alternativ. Det förekommer även restproblematik hos Pregabalin Sandoz och Ergenyl Retard, så undvik helst byte till dessa.

I dossortimentet finns flertalet andra antiepileptika att välja bland, se sortimentslistan här på hemsidan.

Ett alternativ utanför läkemedelsförmånen och dospåsarna är Iktorivil, orala droppar, lösning 2,5 mg/ml.

När Iktorivil, tablett 0,5 mg åter finns tillgänglig i dossortimentet igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-07-25


[2022-07-15] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 augusti 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-07-11-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-augusti-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 aug 2022.

Svensk Dos AB
2022-07-15


Underkategorier