[2022-04-28] Rinexin depottablett 50 mg Meda AB utgår ur dossortimentet

Rinexin depottablett 50 mg Meda AB utgår ur dossortimentet


Läkemedlet Rinexin 50 mg kommer enligt tillverkaren att sluta tillhandahållas i förpackning Burk 100 st och försvinner från marknaden inom kort.

Kvar på marknaden kommer Rinexin 50 mg, blister 30 st att finnas. Denna förpackning ingår inte i läkemedelsförmånen och Svensk Dos har valt att ta bort Rinexin 50 mg från dossortimentet pga. låg efterfrågan, samt att det inte ingår i förmånen.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast sätta ut Rinexin 50 mg från dospåsarna och förskriva Rinexin eller annat avsvällande läkemedel för lokal behandling som originalförpackning i stället.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-04-28


[2022-04-26] Restsituation Prednisolon 2,5 mg

Restsituation Prednisolon 2,5 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation för läkemedlet Prednisolon Alternova, tablett 2,5 mg hos tillverkaren. Det beräknas tillgängligt igen juli-2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar. Det utbytbara alternativet Prednisolon Pfizer, tablett 2,5 mg restnoterar också med preliminärt leveransdatum i mitten av maj-2022.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Prednisolon Alternova, tablett 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns Prednisolon tillgängligt i styrkorna 5 och 10 mg.

I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning, för att patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. När Prednisolon Alternova, tablett 2,5 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör.

Svensk Dos AB
2022-04-26


[2022-04-20] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2022


Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2022:

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 maj 2022 - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Stesolid® tabletter 5 mg och 10 mg 25 st finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 maj 2022. www.tlv.se

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2022.

Svensk Dos AB
2022-04-20


[2022-03-22] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2022


Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 april 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-03-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-april-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 april 2022.

Svensk Dos AB
2022-03-22


Underkategorier