[2021-08-03] Långvarig restsituation Egazil, depottablett 0,2 mg

Långvarig restsituation Egazil, depottablett 0,2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Egazil, depottablett 0,2 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt tidigast i början av 2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Egazil 0,2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning. Detta för att patienter ska ha möjlighet att kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek, om lager finns tillgängligt.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Egazil, depottablett 0,2 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-08-03


[2021-07-28] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021


Plavix 75 mg, 100 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 31 augusti 2021. Generika finns kvar inom förmånerna.

Caverject Dual 10 mikrogram, 10 endossprutor utträder ur förmånerna på företagets begäran 1 augusti 2021. Inga utbytbara alternativ finns.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 aug och 31 aug 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-07-15-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-och-31-augusti-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 aug och 31 aug 2021.

Svensk Dos AB
2021-07-28


[2021-06-16] Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-06-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juli.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2021.

Svensk Dos AB
2021-06-16


[2021-06-14] Restsituation Tolterodin tablett 1 mg

Restsituation Tolterodin tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tolterodin tablett 1 mg. Besked om leveransdatum saknas. Även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tolterodin tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Alternativ i dossortimentet, med samma verksamma ämne: Tolterodin tablett 2 mg, Tolterodine depotkapsel 2 mg och 4 mg. Andra alternativ inom samma ATC-grupp G04BD Medel vid inkontinens och för kontroll av miktionsfrekvens: Oxybutynin 5 mg, Solifenacin 5 och 10 mg, Toviaz 4 mg, Betmiga 25 och 50 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos kommer inte att ta in Tolterodin tablett 1 mg i dossortimentet igen pga. låg efterfrågan. Det går dock bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-06-14


Underkategorier