[2020-05-15] Restsituation Artrox 625 mg

Restsituation Artrox 625 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Artrox 625 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen i slutet av juni 2020. Direkt utbytbara alternativ till Artrox 625 mg saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Artrox 625 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr finns inget annat läkemedel innehållande Glukosamin, det verksamma ämnet i Artrox.

Vi hänvisar då till förskrivning av Glukosamin i originalförpackning, vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-05-15[2020-04-08] Upphört tillhandahållande av Glucosine 625 mg

 

Upphört tillhandahållande av Glucosine 625 mg

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Glucosine 625 mg. Läkemedlet tillhandahålls inte längre och utgår ur Svensk Dos sortiment inom kort. Utbytbara alternativ saknas helt.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Glucosine 625 mg i dospåsarna. För närvarande finns inget lämpligt alternativ i dossortimentet, utan Svensk Dos uppmanar till förskrivning av originalförpackning istället. Artrox 625 mg som finns i dossortimentet är för närvarande restnoterad.

Svensk Dos AB
2020-04-08


[2020-04-08] Restsituation Dygratyl 0,2 mg

Restsituation Dygratyl 0,2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation av läkemedlet Dygratyl 0,2 mg. I dagsläget finns inget besked för när läkemedlet väntas tillgängligt. Utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Dygratyl 0,2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

För alternativa läkemedel i dossortimentet hänvisas till sortimentslistan i ATC-kodsordning på Svensk Dos hemsida.

https://svenskdos.se/sortimentslista.html

Svensk Dos AB
2020-04-08