[2022-03-10] Med anledningen av krisen i Ukraina

Med anledningen av krisen i Ukraina

Kriget i Ukraina är fruktansvärt. Det skapar också oro här hos oss. Från vårt perspektiv vill vi understryka att vi inte ser någon risk för läkemedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina. Vi ser det fortsatt som en låg risk för en så allvarlig kris som ett krig i Sverige skulle innebära, även om hotbilden ökat.

Vi har en nära dialog med de regioner och kunder som vi förser med dosrullar för att ha en beredskap om det uppstår problem med dostillverkningen.

Svensk Dos AB
2022-03-10


[2022-03-03] Pyridoxin Meda, tablett 40 mg utgår

Pyridoxin Meda, tablett 40 mg utgår


Läkemedlet Pyridoxin Meda 40 mg kommer enligt tillverkaren att sluta tillhandahållas, samtliga styrkor och förpackningsstorlekar försvinner från marknaden inom kort. Svensk Dos har ett lager som med nuvarande förbrukning förväntas räcka mars månad ut.

Vi uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Pyridoxin Meda, tablett 40 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I dossortimentet finns tyvärr inget annat läkemedel som innehåller vitamin B6 i samma mängd som Pyridoxin Meda 40 mg.

Exempel på vitaminläkemedel som kan förskrivas som originalförpackning vid sidan av dospåsarna, innehållande pyridoxin och andra B-vitaminer är Beviplex Forte och Beviplex Comp.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan. Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor, eller uppgift om vilka patienter det berör. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2022-03-03


[2022-03-03] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2022

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2022


Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 mars 2022:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2022-02-09-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-mars-2022.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2022.

Svensk Dos AB
2022-03-03


[2022-02-15] Restsituation Logimax depottablett 5 mg/50 mg Recordati AB

Restsituation Logimax depottablett 5 mg/50 mg Recordati AB


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Logimax depottablett 5 mg/50 mg Recordati AB hos tillverkaren. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Logimax depottablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Logimax depottablett 5 mg/50 mg innehåller två verksamma ämnen: felodipin och metoprolol. Ett alternativ i dossortimentet kan därmed vara att kombinera de två läkemedlen Felodipin depottablett 5 mg och Metomylan depottablett 50 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Logimax depottablett 5 mg/50 mg i dossortimentet igen, på grund av låg efterfrågan, samt att kombinationen ovan finns i dossortimentet. Logimax beräknas åter i mars 2022, och kan då vid behov förskrivas som originalförpackning.

Svensk Dos AB
2022-02-15


Underkategorier