[2020-06-22] Furix, tablett 500 mg åter på marknaden

 Furix, tablett 500 mg åter på marknaden

Läkemedlet Furix, tablett 500 mg finns nu åter på marknaden efter en restsituation. Svensk Dos har tagit in läkemedlet i dossortimentet igen och det finns tillgängligt för förskrivning.

Svensk Dos AB
2020-06-22


[2020-06-18] Mindiab, tablett 2,5 mg åter på marknaden

Mindiab, tablett 2,5 mg åter på marknaden

Läkemedlet Mindiab, tablett 2,5 mg finns nu åter på marknaden efter en restsituation. Svensk Dos har tagit in läkemedlet i dossortimentet igen och det finns tillgängligt för förskrivning.

Svensk Dos AB
2020-06-18


[2020-06-16] Theralen tablett 5 mg- Permanent upphörande av tillhandahållande

Theralen tablett 5 mg- Permanent upphörande av tillhandahållande

Läkemedelstillverkaren har beslutat att inte längre tillverka läkemedlet Theralen, filmdragerad tablett 5 mg. Läkemedlet utgår därmed ur Svensk Dos sortiment inom kort. Direkt utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Theralen, filmdragerad tablett 5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste dispenserbara alternativ inom samma ATC-kodsgrupp är Alimemazin Evolan, kapsel, hård 20 mg. För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2020-06-16