[2018-12-13] Högkostnadsskyddet höjs

Höjning av högkostnadsskyddet 2019

Från och med 2019-01-01 så kommer högkostnadstaket för förmånsberättigade läkemedel att öka från 2250 kr till 2300 kr. Anledningen till detta är att kostnadstaket beräknas utifrån prisbasbeloppet, enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner.

De patienter/kunder som uppnått frikort under 2018 behåller sitt frikort fram till att deras period tagit slut, varefter de börjar på den nya högkostnadstrappan. För övriga patienter kommer högkostnadsskyddet automatiskt anpassa sig till det nya högkostnadstaket vid årsskiftet.

Källa: E-hälsomyndigheten

 

Svensk Dos

Uppsala 2018-12-13