[2020-06-15] Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 25-33

Begränsad möjlighet till förändringar på boendenivå under sommaren, v. 25-33

 

Med anledning av begränsade personella resurser under sommaren kommer ändringar på boendenivå, exempelvis registrering av nya boenden, ändrade stopptider för befintliga boenden samt uppdelning av befintliga boenden i flera enheter, endast kunna genomföras i akuta undantagsfall.

Från och med vecka 34 är det åter möjligt att utföra dessa ändringar. Då vi inte har möjlighet att bevaka dessa önskemål under sommaren för senare åtgärd ber vi er återkomma till oss med önskemål om ändringar v 34 eller senare.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2020-06-16