[2019-07-15] Uppdatering gällande Restsituation Lithionit

Uppdatering gällande Restsituation Lithionit 15/7

Svensk Dos har idag 15/7 säkrat leverans av en större volym med Lithionit. Restsituationen är ännu inte över, men Svensk Dos bedömer att tillräckliga volymer nu är säkrade för att täcka hela restsituationens längd. Det är därför från idag ej nödvändigt att ändra pågående ordination med Lithionit till ett licensläkemedel.

Svensk Dos kommer inte att genomföra några ordinationsförändringar från licensläkemedel tillbaka till Lithionit. De ordinationer som blivit ändrade till licensläkemedel av förskrivare behöver även ändras tillbaka till Lithionit av förskrivare, om så önskas. Tänk på att dispensen för generella licenser med Litium som Läkemedelsverket har beviljat endast är giltig tom 190830.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-07-15