[2019-08-08] Uppdatering Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg

Uppdatering Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg

Efter en lång restsituation kan Svensk Dos nu meddela att Mianserin filmdagerad tablett 10 och 30 mg åter finns tillgängliga för beställning.
Restsituationen är ännu inte över, men Svensk Dos bedömer att tillräckliga volymer nu är säkrade för att täcka hela restsituationens längd. Det finns därmed möjlighet att förskriva Mianserin 10 mg och 30 mg i dospåsarna igen. Förskrivare uppmanas att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna, enligt tidigare publicering.

 

Svensk Dos AB

Uppsala 2019-08-08