[2019-12-20] Högkostnadsskyddet höjs

Höjning av högkostnadsskyddet 2020

Från och med 2020-01-01 så kommer högkostnadstaket för förmånsberättigade läkemedel att öka från 2300 kr till 2350 kr. Anledningen till detta är att kostnadstaket beräknas utifrån prisbasbeloppet, enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner.

De patienter/kunder som uppnått frikort under 2019 behåller sitt frikort fram till att deras period tagit slut, varefter de börjar på den nya högkostnadstrappan. För övriga patienter kommer högkostnadsskyddet automatiskt anpassa sig till det nya högkostnadstaket vid årsskiftet.

Källa: E-hälsomyndigheten

 

Svensk Dos

Uppsala 2019-12-20