[2020-01-30] Restsituation Gabapentin Actavis 100 mg

Restsituation Gabapentin Actavis 100 mg

Det har tyvärr uppstått en akut restsituation på läkemedlet Gabapentin Actavis 100 mg och för närvarande har tillverkaren inte kunnat ge något leveransbesked. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Gabapentin Actavis 100 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel.

Svensk Dos AB
2020-01-30