[2020-06-22] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2020

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2020:

https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2020-06-08-uttraden-ur-lakemedelsformanen-formanen-den-1-juli-2020.html

Svensk Dos AB
2020-06-22