[2020-10-12] Restsituation Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett

Restsituation Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen mars 2021. Restsituationen omfattar alla styrkor och samtliga förpackningsstorlekar, även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett 10 mg samt 20 mg, i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Fluoxetine Accord kapsel 20 mg, som ingår i samma ATC-kod som Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Fluoxetin ratiopharm, löslig tablett åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-12