[2020-10-26] Ny restsituation Beviplex forte

Ny restsituation Beviplex forte

 

Det har tyvärr uppstått en ny restsituation på läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen januari 2021. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Beviplex forte, filmdragerad tablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Närmaste alternativet i dossortimentet med samma ATC-kod är TrioBe, tablett Meda AB (ej förmån).

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Beviplex forte, filmdragerad tablett åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2020-10-26