[2020-11-13] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2020

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2020

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 december 2020:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2020-11-12-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-december.html

Svensk Dos AB
2020-11-13