[2020-11-17] Restsituation Salazopyrin, tablett 500 mg

Restsituation Salazopyrin, tablett 500 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Salazopyrin, tablett 500 mg Pfizer AB. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-01-15. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar, även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Salazopyrin, tablett 500 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. 
Ett alternativ i dossortimentet kan vara Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg, som ingår i samma ATC-kod som Salazopyrin, tablett 500 mg. 

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos planerar inte att ta in Salazopyrin, tablett 500 mg i dossortimentet igen eftersom Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg finns att tillgå i dossortimentet.

Svensk Dos AB
2020-11-17