[2021-01-18] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 februari 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 februari 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 februari 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-01-14-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-februari-2021.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 februari 2021.

Svensk Dos AB
2021-01-18