[2021-04-15] Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021

Utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 maj 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-04-13-uttraden-ur-lakemedelsformanerna.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 maj 2021.

Svensk Dos AB
2021-04-15