[2021-06-03] Restsituation Waran tablett 2,5 mg

Restsituation Waran tablett 2,5 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Waran, tablett 2,5 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen 2021-06-15.

Waran ingår inte i dossortimentet, men expedieras ofta som originalförpackning vid sidan av dospåsarna. Svensk Dos har helt slut på sitt lager av Waran. Det finns inget direkt utbytbart alternativ. Warfarin Orion som innehåller samma verksamma ämne finns tillgängligt på marknaden. Patienter behöver då kontakta sjukvården för att få ett nytt recept utfärdat.

Läkemedelsverket rekommenderar att maximalt 1 månads förbrukning förskrivs av Warfarin Orion, eftersom tillgängligheten kan vara osäker då efterfrågan ökar. Apotek rekommenderas också att endast expediera för en månads förbrukning tills dess att situationen stabiliseras.

Svensk Dos AB
2021-06-03