[2021-06-08] Metylskopolamin APL, 2,5 mg utgår

Metylskopolamin APL, 2,5 mg utgår


Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg slutar tillhandahållas av APL och utbytbara alternativ saknas.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Ett alternativ i dossortimentet kan vara Egazil, depottablett 0,2 mg. Observera dock att Egazil har annan indikation än Metylskopolamin. APL tillhandahåller även extempore-läkemedlet Hyoscinhydrobromid kapsel, vilket kan förskrivas som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos AB
2021-06-08