[2021-06-14] Restsituation Tolterodin tablett 1 mg

Restsituation Tolterodin tablett 1 mg


Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Tolterodin tablett 1 mg. Besked om leveransdatum saknas. Även utbytbara alternativ restnoterar.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Tolterodin tablett 1 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. Alternativ i dossortimentet, med samma verksamma ämne: Tolterodin tablett 2 mg, Tolterodine depotkapsel 2 mg och 4 mg. Andra alternativ inom samma ATC-grupp G04BD Medel vid inkontinens och för kontroll av miktionsfrekvens: Oxybutynin 5 mg, Solifenacin 5 och 10 mg, Toviaz 4 mg, Betmiga 25 och 50 mg.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

Svensk Dos kommer inte att ta in Tolterodin tablett 1 mg i dossortimentet igen pga. låg efterfrågan. Det går dock bra att förskriva som stående originalförpackning vid sidan av dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-06-14