[2021-06-16] Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 juli 2021:

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-06-08-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-juli.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2021.

Svensk Dos AB
2021-06-16