[2021-08-03] Långvarig restsituation Egazil, depottablett 0,2 mg

Långvarig restsituation Egazil, depottablett 0,2 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Egazil, depottablett 0,2 mg. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt tidigast i början av 2022. Restsituationen omfattar samtliga förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas tyvärr.

Svensk Dos uppmanar därför förskrivare att snarast se över förskrivningar av Egazil 0,2 mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning. Detta för att patienter ska ha möjlighet att kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek, om lager finns tillgängligt.

För aktuellt dossortiment finns senaste sortimentslistan att tillgå här på hemsidan.

När Egazil, depottablett 0,2 mg åter finns tillgänglig på marknaden igen, är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.

Svensk Dos AB
2021-08-03