[2021-08-16] Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 september

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 september

Faslodex®, 250 mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Samtliga utträden ur läkemedelsförmånen 1 september 2021: https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/arkiv/2021-08-10-uttraden-ur-lakemedelsformanerna-den-1-september.html

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2021.

Svensk Dos AB
2021-08-16